KQ6EO-QTH3-5

Node Callsign
KQ6EO
Node Band
Node Type
Node Chan/Freq/BW
180 - 5.900GHz - 10 MHz
Node Beamwidth
60degrees
Node Antenna Heading
360 degrees true
Node Equipment Mfr.
Node Equipment Model
Nanostation M5 XW
Node Owner Callsign
KQ6EO
Node Owner Name
Tom Preston
Node Owner Email
Node Owner Phone
Node GPS Location
Node Map Site
Off